مراقبت ها

دست سازهای چوبیِ ً روز ً بعد از اتمام کار به واکسهای خوراکیی آغشته میشوند که این واکس تولیدی از کشور آلمان میباشد و تایید سازگاری با محیط زیست و بی ضرر بودن برای استفاده اشیاء کودکان و ظروف غذایی از فواید آن میباشد. برای نگهداری بهتر از ظروف بهتر است : از شستشو توسط ماشین ظرف شویی خوداری کنید. بعد از استفاده از ظروف بهتر است توسط یک تکه پارچه نرم و مرطوب برای تمیز کردن این کار را انجام دهید . هرچند گاهی برای تازه و نو شدن ظروف با یک تکه پنبه آغشته به روغن زیتون ظرفتان را واکس کنید.